کلمه کلیدی را وارد کنید

درباره ما

شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش اولین تولید کننده نرم افزار جامع بانکداری الکترونیک مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمان

درباره ما

شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش با تلاش جمعی از دانش آموختگان داخلی و با اتکاء به تجربیات ارزشمند گروهی از مدیران با تجربه شبکه بانکی کشور موفق به تولید و پیاده سازی اولین نرم افزار جامع بانکداری الکترونیک مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمان با ویژگی های منحصر بفرد بشرح ذیل شده است :

 • یکپارچگی سیستم با استفاده از معماری سرویس گرا
 • عدم وابستگی به شرکت تولید کننده به دلیل پارامتریک بودن نرم افزار حتی در فرایندهای سیستم
 • امکان توسعه سیستم و اتصال به سیستم های جانبی
 • امکان برقراری ارتباط بین منابع و مصارف به واسطه تعریف سبد های مختلف به جهت همسوئی با سیاست بانکداری اسلامی به معنی واقعی و قطعی نمودن سود سپرده ها
 • عدم وابستگی به کشورهای بیگانه در زمینه بومی سازی و توسعه سیستم
 • معماری نوین و مبتنی بر تراکنش های Online/Real- Time
 • امکان سیاست گذاری و اعمال نظام کیفیت
 • قابلیت خدمات متمرکز حسابداری بانکی
 • خدمات پایش و راهبری و مهندسی تحلیل داده و هوش تجاری (Monitoring & OLAP & BI)
 • مدیریت کانال های نوین ارائه خدمات بانکی شامل:
 • ATM, EFT-POS, IVR, Mobile (SMS,GPRS), Home(Internet)
 • استانداردهای ارتباطی شامل:
 • ISO 8583, Web Service, …