کلمه کلیدی را وارد کنید

سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار (سیما)

به دستور بانک مرکزی ایران، سیستمی با نام سیما برای مدیریت انواع اوراق بهادار توسط شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش طراحی و پیاده سازی شد. این سیستم قادر به ارائه ی انواع مختلف اوراق بهادار در بازار بین بانکی، با در نظر گرفتن مشتریان عمده و یا خرده، همچنین مدیریت معاملات مربوط به مشتریان، بانک ها، بانک مرکزی، و حتی ارائه ی انواع مختلف اوراق بهادار در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) است. این پروژه شامل موارد زیر می باشد.

 • ارائه ی خدمات پشتیبانی و توسعه ی سامانه ی سیما
 • راهبری سامانه جهت اجرا و فروش اوراق در بانک های تجارت و صادرات
 • ارائه ی راهکار های پشتیبانی برای برقراری ارتباط با سازمان بورس
 • اجازه خرید و فروش یا انتقال اوراق بهادار را می دهد
 • فرآیندهای لازم جهت آماده سازی فایل مربوط به سپرده و تسویه اوراق بهادار
 • فرآیندهای مربوط به تعیین آنچه که باید به برای عدم فروش اوراق بهادار اتفاق افتد
 • ثبت تمامی معاملات آنلاین اوراق بهادار و تاریخ تغییر
 • امکان تعریف و تعیین سطوح دسترسی مختلف برای کاربران
 • قادر به ایجاد انواع مختلف گزارشات
 • قادر به صدور فایل ها به فرمت های مختلف
 • سانتا، پایا، تابا
 • اینترنت بانک
 • تلفن بانک
 • موبایل بانک
 • بانک مرکزی