راهکار ها

 • سامانه جامع بانکداری متمرکز ABIS (محصول جامع در حوزه CoreBanking)
 • سامانه بانکداری ارزی و تجارت بین الملل نوین
 • سامانه تسهیلات
 • سامانه گواهی سپرده و اوراق مشارکت
 • سامانه پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی (ACH)، زیر ساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی)
 • سامانه ساتنا (سیستم تسویه بلادرنگ و ناخالص وجوه بین بانکها)
 • سامانه کلر الکترونیک (پروژه حذف فیزیکی لاشه چک)
 • سامانه جامع کارت و پرداخت سیپا
 • سامانه کارت اعتباری
 • نرم افزار خودپرداز نوین
 • نرم افزار پایانه فروش نوین
 • سیستم درگاه پرداخت اینترنتی
 • سامانه بلیط الکترونیک
 • سامانه کیف پول الکترونیک
 • مدیریت کانال و سامانه نوین
 • اینترنت بانک
 • تلفن بانک
 • همراه بانک
 • اینترنت بانک همراه
 • کانال USSD (همبانک)
 • درگاه پیام چاپار
 • سیستم تولید رمز یکبار مصرف
 • سامانه انباره داده
 • سامانه داشبوردهای بانکی
 • سامانه کشف تقلب
 • سامانه هوش عملیاتی
 • سامانه ضد پولشویی
 • سامانه تحلیلگر مدیریت ریسک
 • تحلیلگر نقدینگی
 • تحلیلگر اعتباری
 • تحلیلگر بازار
 • تحلیلگر عملیاتی
 • تحلیلگر اشل