سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم)

به همراه تعریف کار در سال 1390، در ارتباط با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان با سرعت بیشتر و با دقت بیشتر، و همچنین تنظیم حساب های دولتی در بانک ها، پروژه ای به همراه بانک مرکزی ایران با نام پروژه نسیم آغاز گردید. بنابراین پورتالی برای حساب ها به دولت داده شد، که با استفاده از آن قادر به کنترل سپرده و برداشت از حساب های موجود است. همچنین این سیستم به تمام مدیران در انجام و برنامه ریزی بهتر امور کمک می کند، اموری همچون:

 • پرداخت حقوق با استفاده از سیستم بانکدار متمرکز ABIS
 • انتقال حساب دولتی در بانک مرکزی ایران با استفاده از سیستم بانکداری متمرکز ABIS
 • انتقال حساب های دولتی در تمام بانک های بزرگ با استفاده از سیستم بانکداری متمرکز ABIS

فاز1: پرداخت حقوق پرسنل بانک مرکزی از طریق سیستم متمرکز ABIS

فاز2: مشخص کردن حساب های دولتی نزد بانک مرکزی

فاز3: مشخص کردن حساب های دولتی نزد بانک های عامل

 • پیاده سازی و تحویل فرآیندهای کسب و کار بانکی ویژه بانک مرکزی ایران
 • ارائه و پیشنهاد طرح انتقال حساب های دولتی به سامانه ی نسیم
 • مشارکت در کارگروه­ های تخصصی انتقال حساب های دولتی به سامانه ­ی نسیم
 • ارائه­ ی راهکار های فنی در خصوص انتقال حساب­ های دولتی به سامانه ­ی نسیم
 • تولید فرآیندها و تحویل نیازمندی ­های ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران
 • ارائه ­ی خدمات پشتیبانی و توسعه ای سامانه­ ی نسیم
 • دولت
 • بانکهای عامل