Catbook

کت بوک در واقع عنوان پورتال داخلی شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش است که شامل مجموعه ای از ماژول ها جهت ساماندهی فعالیت ها در سازمان می باشد.

بخش های اصلی کت بوک عبارتند از:

شبکه اجتماعی :

این بخش که خود از مجموعه ای ماژول ها و بخش های مختلف جهت ارتباطات غیر رسمی درون سازمانی تشکیل شده است به کمک این مجموعه تبادلات متن ها ، تصاویر ، فیلم و انواع دیگر اطلاعات امکان پذیر است .

تغذیه:

به جهت سهولات و مدیریت انتخاب ناهار کارمندان امکان انتخاب توسط آن ها در این بخش امکان پذیر شده است

تیکتینگ:

مشتریان و سازمان های مرتبط با شرکت جهت ثبت درخواست های خود از این بستر استفاده می کنند و این بخش به میز کار ، کارکنان سازمان متصل می باشد

میز کار:

بخش اصلی کت بوک در واقع میز کار می باشد که از یک موتور قدرتمند جهت مدیریت موضوعات وایشو ها تشکیل شده است ،

میز کار در واقع به نوعی مدیریت تسک ها ، فرآیندها و همچنین مکاتبات درون و بیرون سازمانی را بر عهده دارد.

سایر ماژول های میز کار:

موتور کنترل گردش کار ایشو

گزارش ساز

مدیریت سرویس های نرم افزارهای جانبی