سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار (سیما)

به دستور بانک مرکزی ایران، سیستمی با نام سیما برای مدیریت انواع اوراق بهادار توسط شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش طراحی و پیاده سازی شد. این سیستم قادر به ارائه ی انواع مختلف اوراق بهادار در بازار بین بانکی، با در نظر گرفتن مشتریان عمده و یا خرده، همچنین مدیریت معاملات مربوط به مشتریان، بانک ها، بانک مرکزی، و حتی ارائه ی انواع مختلف اوراق بهادار در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) است. این پروژه شامل موارد زیر می باشد.

 • ارائه ی خدمات پشتیبانی و توسعه ی سامانه ی سیما
 • راهبری سامانه جهت اجرا و فروش اوراق در بانک های تجارت و صادرات
 • ارائه ی راهکار های پشتیبانی برای برقراری ارتباط با سازمان بورس
 • اجازه خرید و فروش یا انتقال اوراق بهادار را می دهد
 • فرآیندهای لازم جهت آماده سازی فایل مربوط به سپرده و تسویه اوراق بهادار
 • فرآیندهای مربوط به تعیین آنچه که باید به برای عدم فروش اوراق بهادار اتفاق افتد
 • ثبت تمامی معاملات آنلاین اوراق بهادار و تاریخ تغییر
 • امکان تعریف و تعیین سطوح دسترسی مختلف برای کاربران
 • قادر به ایجاد انواع مختلف گزارشات
 • قادر به صدور فایل ها به فرمت های مختلف
 • سانتا، پایا، تابا
 • اینترنت بانک
 • تلفن بانک
 • موبایل بانک
 • بانک مرکزی