شبکه فراگیر قرض الحسنه ها (شفق)

شفق یک سیستم بانکی مرکزی، ویژه­ ی حساب­های قرض الحسنه است. این سیستم به 1800 حساب قرض الحسنه در سطح کشور متصل است که به یکپارچگی، نظارت بهتر، و درک بیشتر شبکه­ های مالی خارج از سیستم بانک مرکزی ایران کمک می­ کند. تاکنون این شبکه در کشور بدون نظارت واقعی و تحت عناوین مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع سیستم شفق، همانند سیستم شتاب برای اتصال بانک­ها، یک سیستم مرکزی برای ارتباط حساب­های قرض الحسنه طراحی و پیاده­ سازی نمود. پروژه شفق شامل موارد:

  • ارائه­ ی خدمات پشتیبانی
  • ادامه فرآیندهای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه
  • ارائه­ ی خدمات پشتیبانی به صندوق های قرض الحسنه

 

صندوق های قرض الحسنه