POS

این دستگاه امکان انتقال خودکار مبلغ خرید از حساب فروشنده را فراهم کرده و علاوه بر امکان پرداخت دارای عملکردهای مختلفی از جمله پرداخت قبض، شارژسیم کارت و اعلام موجودی و دریافت صورت حساب و امکان انصراف از خرید و گزارش روزانه است. در ضمن با توسعه نرم افزار آن می توانیم خدمات انبارداری و حسابداری و استفاده از بارکد را برای فروشگاه ها انجام دهیم .