دستگاههای خودپرداز

دستگاه خودپرداز در دو مدل دیواری و سالنی ارائه می شوند و می توانند بنا به نیاز بانک های متقاضی، پیکربندی گردند. این دستگاه ها بدلیل ارتباط مستقیم با اطلاعات بانکی مشتریان از طریق پروتکلهای مختلف بانکی، قابلیت ارائه کلیه خدمات بانکی (پس از احراز هویت مشتریان و با رعایت اصول امنیتی) به مشتریان را دارا می باشد. همچنین عملکرد شبانه روزی این دستگاه ها در ارائه خدمات به مشتریان آنها را به عنوان یک عضو لاینفک از سیستم های بانکی تبدیل نموده است.