سامانه تشخیص تقلب

سیستم بانکداری متمرکز شرکت خدمات نوین-کیش، سیستم تشخیص تقلب را به عنوان یکی از مهمترین ماژول­ های قابل استفاده ارائه می­کند. حقیقتاً این یکی از مهمترین سیستم­ ها بخصوص در کشورهای غربی است که از کارت اعتباری استفاده می­کنند. به عنوان مثال در صورتی که کارت مشتری دزدیده و فردی اقدام به خرید کالایی همچون پنج لپ تاپ از یک مغازه با استفاده از کارت ربوده شده نماید، پایگاه داده سابقه­ ی خرید مشتری را بررسی و در صورتی که مشتری سابقه ­ی چنین خریدی نداشته باشد، فرآیند بطور خودکار متوقف می­گردد.

تشخیص تقلب یکی از مهمترین حوزه هایی است که ابزارهای داده کاوی می توانند در کشف آن مفید و مؤثر باشند. رفتارهای هوشمند مجرمانه، تغییر رفتارهای مکرر مجرمان و پیشرو بودن مجرمان از بازرسان از مهمترین دلایلی است که نیاز به یک ابزار قدرتمند و البته هوشمند را مطرح می نماید تا بتوان از بین انبوه اطلاعات رفتاری مشتریان الگوهای مشکوک و مجرمانه را شناسایی و گزارش نمود. سیستم شناسایی تقلب نگین با ارائه یک سیستم جامع این امکان را برای مدیران بانکی فراهم می آورد. اهم این امکانات به شرح زیر می باشد:

  • بررسی تمام ورودی ها بر اساس داده های قبلی و تشخیص رفتار غیر متعارف و مشکوک؛
  • گزارش گیری از رفتارهای غیر متعارف با توجه به عملکرد قبلی شخص و افراد دیگر؛
  • شناسایی رفتار مشکوک بر اساس نقش های از پیش تعریف شده؛
  • امکان مانیتور نمودن روزانه یا در هر دوره زمانی برای عملکرد مشتری، کاربر و شعبه؛
  • قابلیت تشخیص روش های جدید تقلب و اضافه نمودن آنها به سیستم جهت پیشگیری از تکرار.

 

با توجه به پیچیدگی رفتار و عملکرد افراد متقلب، نیاز به روش های هوشمند و آموزش پذیر در این سیستم بسیار حساس می باشد و به همین منظور از الگوریتم های متعدد داده کاوی در این سیستم، به شرح زیر استفاده شده است:

این سیستم بر اساس داده های قبلی موجود در سیستم یک مدل خوشه بندی ایجاد می نماید که بوسیله آن تمام داده های ورودی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تشخیص رفتار غیر متعارف و مشکوک، گزارشی از عملیات فرد مشکوک به کاربر ارائه خواهد شد.

شاخص های زیادی در قالب گزارش استاندارد در این سیستم تعبیه شده است که به صورت روزانه امکان مانیتور نمودن رفتار مشتری، کاربر بانکی، شعبه، و حتی میزان ریسک تقلب در کل بانک را گزارش می نماید.