سامانه جامع مدیریت ریسک تحلیلگر ABIS

بحران‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بی‌ثباتی در توسعه اقتصادی کشورها هستند. با توسعه نهاد‌های مالی بین‌المللی تمام دنیا در معرض زیان‌های ناشی از این بی‌ثباتی‌ها قرار گرفته‌اند. از این رو کمیته نظارت بر امور بانکی بانک تسویه حساب‌‌های بین‌المللی (کمیته بازل) در دستورالعمل‌‌های مدیریت ریسک خود، بانک‌ها را به رعایت قواعد مدیریت ریسک فرا خوانده است.

 مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی، اندازه‌گیری، تصمیم‌گیری و نظارت بر انواع ریسک‌‌های مطرح برای بنگاه می‌پردازند. اما ریسک برای بنگاه‌‌های مالی از مفهوم مهمتری برخوردار است. این مفهوم به قدری مهم است که در بسیاری از موارد باعث دخالت‌‌های مستقیم قانونی از سوی قانونگذاران برای کنترل اینگونه موسسات می‌شود. نمونه بارز آن ابزار تعیین حداقل میزان سپرده قانونی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.

 اهمیت مدیریت ریسک در سیستم بانکی به حدی است که مدیریت ریسک به عنوان وظیفه اصلی سیستم‌های بانکی در دنیای مدرن در نظر گرفته می‌شود. ریسک و بازدهی به عنوان دو بازوی اصلی سیستم بانکی عمل نموده و مدیریت موفق ریسک، بازدهی مطلوب و عملکرد موفق سیستم بانکی را تضمین می‌نماید.

 ارتباطات روزافزون موسسات مالی و بانک‌ها در سطح بین‌المللی و تبادلات مالی بین این نهادهای مالی، لزوم توجه به مدیریت ریسک را بیش از پیش آشکار ساخته است. هم‌اکنون دارا بودن سیستم جامع و کارآمد مدیریت ریسک، یکی از الزامات اصلی در تبادلات مالی و خصوصا دریافت وام و تامین منابع مالی از طریق بانک‌های فعال در سطح بین‌المللی می‌باشد.

 سیستم جامع مدیریت ریسک بانکی تحلیلگر ABIS به نحوی طراحی گردیده است که با توجه به نیازمندی‌های بانک به تحلیل ریسک‌های مختلف، قابل شخصی‌سازی باشد. طراحی این سیستم بر مبنای معماری سرویس گرا و با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز در زمینه طراحی و توسعه نرم‌افزار صورت گرفته است تا تضمین مناسبی برای فعالیت بهینه، طولانی‌مدت و قابل اطمینان در سیستم‌های بانکی باشد.

 استفاده از سامانه جامع مدیریت ریسک تحلیلگر ABIS، امکان مدیریت انواع ریسک‌های بانکی را فراهم می‌کند. این سامانه از نرم‌افزار‌ها زیر تشکیل شده است:

  •     نرم‌افزار مدیریت ریسک نقدینگی
  •    نرم‌افزار مدیریت ریسک نرخ سود
  •    نرم‌افزار مدیریت ریسک اعتباری
  •    نرم‌افزار مدیریت ریسک بازار
  •    نرم‌افزار مدیریت ریسک عملیاتی